วันที่ 1 เมษายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

หมวดหมู่โครงการ
กรุณาเลือกหมวดหมู่โครงการที่ต้องการจากรายการด้านล่างนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม 6  บทความ 
ด้านการศึกษา 10  บทความ 
ด้านสังคมและชุมชน 17  บทความ 
ด้านการกีฬา 0  บทความ 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 2  บทความ 
ด้านสุขภาพ พลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี 3  บทความ 
ด้านพลังงานทดแทน 2  บทความ 
อื่นๆ 0  บทความ 
แสดง CSR Show Case ทั้งหมด
แสดง CSR Show Case ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 40 รายการ
หน้า : 2 จาก 3 หน้า   [แสดงทั้งหมด]
รูปภาพประกอบ หัวข้อเรื่อง ระยะเวลา
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จับมือ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ถวายในหลวง
หน่วยงาน / บริษัท :  กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
สถานที่ :  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดหมู่ :  ด้านสิ่งแวดล้อม

พนักงานกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ลดโลกร้อน ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้
24 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 55
โครงการเราคือผูให้
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
สถานที่ :  กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
หมวดหมู่ :  ด้านสังคมและชุมชน

กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
22 เม.ย. 54 - 22 เม.ย. 54
บริจาคคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน / บริษัท :  ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด
สถานที่ :  สำนักงานกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์บรมเดอร์ส
หมวดหมู่ :  ด้านสังคมและชุมชน

กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์สบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด
27 มิ.ย. 54 - 27 มิ.ย. 54
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริจาคเงินอีกจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  รพ.รามาธิบดี
หมวดหมู่ :  ด้านสุขภาพ พลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริจาคเงินอีกจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี ผ่าน ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ห้วหน้าหน่วยประสาทวิทยา และ รศ.นพ.ธีรธร พูลเกษ เจ้าของโครงการทุนประสาทพันธุศาสตร์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรกรรม รพ.รามาธิบดี
18 มี.ค. 54 - 18 มี.ค. 54
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริจาคเงิน แก่มูลนิธิรามาธิบดี
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  รพ.รามาธิบดี
หมวดหมู่ :  ด้านสุขภาพ พลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี
18 มี.ค. 54 - 18 มี.ค. 54
คณะนักเรียนร.ร.บางแคเหนือ ทัศนศึกษาที่ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
หมวดหมู่ :  ด้านการศึกษา

คณะนักเรียนร.ร.บางแคเหนือ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
15 มี.ค. 54 - 15 มี.ค. 54
บริจาคเงินในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
หมวดหมู่ :  ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริจาคเงินในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
13 มี.ค. 54 - 13 มี.ค. 54
สนับสนุนของรางวัลในการออกร้านงานกาชาด ปี 2554
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวดหมู่ :  ด้านสังคมและชุมชน

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัดสนับสนุนของรางวัลในการออกร้านงานกาชาด ปี 2554 กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
03 มี.ค. 54 - 03 มี.ค. 54
สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก โรงเรียนบางแคเหนือ
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
สถานที่ :  โรงเรียนบางแคเหนือ
หมวดหมู่ :  ด้านสังคมและชุมชน

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ให้กับโรงเรียนบางแคเหนือ
07 ม.ค. 54 - 07 ม.ค. 54
เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ & ขนม ให้เด็กพิการซ้ำซ้อน
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
สถานที่ :  สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
หมวดหมู่ :  ด้านสุขภาพ พลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกิจกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2554
16 มี.ค. 54 - 16 มี.ค. 54
ศูนย์คุณธรรม - สถาบันคีนัน ร่วมโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วกับบางจากฯ
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :  ณ ตลาดบางกอกน้อย และตลาดพรานนก
หมวดหมู่ :  ด้านพลังงานทดแทน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยการรณรงค์และรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล
26 ต.ค. 53 - 26 ต.ค. 53
Sunny Bangchak ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :  บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมวดหมู่ :  ด้านพลังงานทดแทน

เปิดตัวโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "SUNNY Bangchak"
05 ส.ค. 53 - 05 ส.ค. 53
บางจากฯ มอบแว่นแด่น้อง
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :  ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สุขุมวิท 62
หมวดหมู่ :  ด้านการศึกษา

บางจากฯ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตา ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน
17 ก.พ. 54 - 17 ก.พ. 54
มอบทุนนิสิตเรียนดี
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่ :  ด้านการศึกษา

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบทุนนิสิตเรียนดี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
17 ก.พ. 54 - 17 ก.พ. 54
โครงการด้านส่งเสริม ศาสนา
หน่วยงาน / บริษัท :  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
สถานที่ :  สุพรรณบุรี
หมวดหมู่ :  ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้าให้กับวัดในชนบท วันที่ 18-7-53
18 ก.ค. 53 - 18 ก.ค. 53
แสดง CSR Show Case ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 40 รายการ
หน้าที่ 2 จาก 3 หน้า   [แสดงทั้งหมด]
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube