วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประเภท / กลุ่มสาระน่ารู้
กรุณาเลือกประเภท / กลุ่มของสาระน่ารู้ที่ต้องการดูบทความจากรายการด้านล่างนี้
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 17  บทความ 
บทความวิชาการ 29  บทความ 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ 124  บทความ 
มติคณะรัฐมนตรี 24  บทความ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2  บทความ 
แสดงสาระน่ารู้ทั้งหมด / ทุกประเภท
แสดงสาระน่ารู้ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 196 บทความ
หน้า : 2 จาก 14 หน้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 7478/2559
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
1. จำเลยย้ายงานโจทก์ โจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง ต้องขออนุญาตศาลหรือไม่2. การย้ายหน้าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 10757/2559
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
1. โจทก์ลงลายชื่อตกลงรับเงินที่จำเลยเสนอให้และไม่ติดใจเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากจำเลยอีก ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ เป็นค่าจ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 19437-19438/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เล่นการพนันในพื้นที่ทำงาน แม้กระทำนอกเวลางาน ก็เป็นความผิดร้ายแรง

คำพิพากษาฎีกาที่ 13735-13736/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ค่าสึกหรอรถยนต์และค่าน้ำมันรถมีลักษณะการจ่ายแน่นอนทุเดือนเช่นเดียวกับค่าจ้างจึงเป็นเงินตอบแทนในการทำงานปกติ เป็นค่าจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 1412/2559
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
การกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง ถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1369/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
กระทำผิดซ้ำคำเตือน

คำพิพากษาฎีกาที่ 9920/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันข้อสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 13223/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุตั้งครรภ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
โจทก์ที่ 1 ที่ 5 และที่ 7 ผลการทำงานไม่น่าพอใจติดต่อกัน 3 ปี เกรดต่ำสุด โจทก์ที่ 2 ถึง ที่ 4 ที่ 6 ลาป่วยเกิน 30 วัน จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1539-1545/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
โจทก์ที่ 1 ที่ 5 และที่ 7 ผลการทำงานไม่น่าพอใจติดต่อกัน 3 ปี เกรดต่ำสุด โจทก์ที่ 2 ถึง ที่ 4 ที่ 6 ลาป่วยเกิน 30 วัน จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1369/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
กระทำผิดซ้าคาเตือน

คำพิพากษาฎีกาที่ 13223/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุตั้งครรภ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 12288/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
จำเลยมีหน้าที่จัดเก็บเงินให้โจทก์ แล้วยักยอกเงินโจทก์ไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 1312/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น , วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เมื่อลูกจ้างถูกกล่าวหากระทำความผิดร้ายแรงอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง ลูกจ้างยื่นใบลาออกได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 2469/2559
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เรื่องการตกลงเลิกสัญญาจ้าง ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง


แสดงสาระน่ารู้ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 196 บทความ
หน้าที่ 2 จาก 14 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube