วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มติคณะรัฐมนตรี
มติ ครม. วันที่ 6 ธ.ค. 54 (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
  ที่มา / ผู้แต่ง : ครม.
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554

เรื่อง ขออนุมัติขยายวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

 

                   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้จังหวัดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก 1 จังหวัด 1 เขต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 จังหวัด ถ้าเขตที่จับคู่เดิมหมดปัญหาเดือดร้อนแล้ว (เดิมได้ 1 จังหวัด  ต่อ 1 เขต) เป็น ให้จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 25 จังหวัด สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้เพิ่มเติม ในทุกพื้นที่ของ 22 เขต และจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์อื่น ๆ คงเป็นไปตามเดิม 

 

 

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2554

 

                   คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เสนอ ดังนี้

 

                   1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กยอ. ครั้งที่ 1/2554

 

                   2. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (สกยอ.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ กยอ.

 

                   3. เห็นชอบในหลักแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ สกยอ. ในเบื้องต้นจำนวน 30 คน โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให้การสนับสนุนข้าราชการจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อปฏิบัติงานใน สกยอ.

 

                   4. สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สกยอ. ให้ดำเนินการภายในวงเงินจำนวน 150 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ งบประมาณในการดำเนินงานในเบื้องต้น ขอให้ สศช. ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ อีกครั้ง

 

 

ที่มา : www.thaigov.go.th

 

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube