วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มติคณะรัฐมนตรี
มติ ครม. วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
  ที่มา / ผู้แต่ง : ครม.
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : อ. 30 กรกฎาคม 2556     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 30 กรกฎาคม 2556

มติ ครม. วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/

แนวทางการรณรงค์เพื่อดำเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ (ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ)

                        1) ข้อเสนอ

                       ขอให้พิจารณาแนวทางการรณรงค์เพื่อดำเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ (ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ) ประกอบด้วย

(1) ควรบังคับใช้กฎหมายด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับอย่างจริงจัง

(2) ควรกำหนดให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้แรงงานเด็กและการ ใช้แรงงานบังคับที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว 

(3) ควรกำหนดขั้นตอนในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมให้ชัดเจน

(4) ควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับที่ถูกต้อง มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งการออกหนังสือรับรองให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

(5) ขอให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

                   2) มติที่ประชุม

                      มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับไปพิจารณาหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน  โดยใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube