วันที่ 5 ธันวาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงเรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
  ที่มา / ผู้แต่ง : กระทรวงแรงงาน
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557

การนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ของการเก็บเงินประกัน

 

                เพื่อเป็นประกันใช้ใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

 

ลูกจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน

 

                ได้แก่ ลูกจ้างสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่ง งานรับใช้ในบ้าน และงานกรรมกร

 

ประกอบด้วย

 

                1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการพิสูจนืสัญชาติ (มาตรา 9)

                2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้นำเข้ามาตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง  (มาตรา 9)

                3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ (มาตรา 13(1)

                4. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (ท.ร.38/1) (มาตรา 13(2))

                5. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่มีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวในระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดในท้องที่ที่อยู่ติดชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่อง (มาตรา 14)

 

จำนวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุน

                คนละ1,000 บาท

 

ระยะเวลาส่งเงินเข้ากองทุน

                กรณีที่1นายจ้างหักเงินค่าจ้างเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน 4เดือน

       กรณีที่ 2 หากนายจ้างหรือลูกจ้าง มีความประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนน้อยกว่า 4 เดือน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเป็นหนังสือตามแบบหนังสือทำความตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกอาณาจักร น้อยกว่า 4 เดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจนครบอัตราดังกล่าว

หน้าที่ของนายจ้าง

                1. หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป

                2. กรณีที่มีการเปลี่ยนนายจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะส่งเงินเข้ากองทุนครบตามอัตราที่กำหนดให้นายจ้างใหม่มีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างจนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

การเริ่มหักเงินค่าจ้าง

                นายจ้างเริ่มหักเงินค่าจ้างในเดือนมีนาคม2257 และนำส่งเข้ากองทุนภายในวันที่ 15เมษายน 2557

 

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงได้  ที่นี่

 

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube