วันที่ 18 มิถุนายน 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงกรณีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้
วันที่ : พฤ. 16 กุมภาพันธ์ 2560
 

 กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงกรณีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้


          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ฐานะการคลังของรัฐบาล ในประเด็นรัฐบาลจะเอาเงินประกันสังคมของประชาชนมาใช้

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขอเรียนว่า  “ตามกฎหมายมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 กำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และมาตรา 24  กำหนดว่าหากเงินกองทุนประกันสังคมมีไม่พอจ่ายสิทธิประโยชน์ รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ไม่มีมาตราใดที่กำหนดให้รัฐบาลนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้ได้ มีแต่รัฐบาลที่จะต้องสนับสนุนเงินแก่กองทุนประกันสังคมในกรณีที่เงินกองทุนประกันสังคมมีไม่พอจ่ายตามมาตรา 24” 

         นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อไว้ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย ไม่สามารถให้รัฐบาลหรือผู้ใดกู้ยืมได้ และได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยหากรัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ กองทุนประกันสังคมสามารถซื้อพันธบัตร เพื่อการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักทรัพย์มั่นคงที่สามารถลงทุนตามระเบียบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุนฯ อย่างไรก็ตามเงินกองทุนประกันสังคมทุกบาท ทุกสตางค์มีไว้เพื่อดูแลผู้ประกันตน และลูกจ้าง ซึ่งการนำเงินดังกล่าวไปใช้ต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคม และต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมทุกครั้ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเป็นหลัก            
         ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง มีความมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ในเรื่องการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Zero Corruption)มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube