วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ผู้ประกันตนทำฟันปีละ 900 บาท เบิกได้ตั้งแต่ที่เข้ารับบริการภายใน 2 ปี
วันที่ : ศ. 10 พฤศจิกายน 2560
 

ผู้ประกันตนทำฟันปีละ 900 บาท เบิกได้ตั้งแต่ที่เข้ารับบริการภายใน ปี

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรม กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม“ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” เผยขณะนี้มีสถานพยาบาล/คลินิกเอกชน ร่วมให้บริการแล้วกว่า 1,143 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มค่าบริการกรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนในกรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี ซึ่งในช่วงสิ้นปีมีผู้ประกันตนจำนวนมากไปใช้สิทธิ กรณีทันตกรรม เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นเหตุให้ผู้ประกันตนที่ไปเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในปี 2560 จะต้องยื่นเบิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จึงขอย้ำว่า แท้จริงแล้วการยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิทันตกรรมกับสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วม “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” กับสำนักงานประกันสังคมสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศภายใน 2 ปี โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ระบุในใบรับรองแพทย์เป็นหลัก เช่น เมื่อผู้ประกันตนไปเข้ารับบริการถอนฟัน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

          เลขาธิการฯ กล่าวถึงการใช้สิทธิทันตกรรมในกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้ 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,300 บาท มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500 บาท ในกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก เบิกได้เท่าที่จริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมฯ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท ซึ่งสิทธิกรณีทันตกรรมดังกล่าวผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกจ่ายกับสำนักงานประกันสังคมทีหลัง 

          สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) พร้อมใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) โดยมีธนาคารให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือ www.sso.go.th 

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube