วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประกันสังคม เร่งออกประกาศ กรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์
วันที่ : จ. 13 พฤศจิกายน 2560
 

ประกันสังคม เร่งออกประกาศ กรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 

          สำนักงานประกันสังคม รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประกันตนทวงถามกรณีได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ด้านเลขาธิการ สปส. แจง ข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะได้ข้อยุติ หลังการประชุมบอร์ดประกันสังคม 14 พ.ย. 60 นี้ 

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคประชาชน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พร้อมตัวแทนผู้ประกันตน ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60 โดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อได้แก่ ข้อ 1 ขอให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามมาตรา63 (7) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่ง สปส. มีการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีการเร่งดำเนินการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด)  ในวันที่ 14 พ.ย. 2560 นี้ หลังจากนั้นจะได้ส่งเรื่องให้กองกฎหมายออกประกาศ ข้อ 2 ขอให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานประกันสังคมขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณา ข้อ 3 กรณีสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจาก 15,000บาท เป็น 20,000 บาท ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเห็นด้วยที่จะเพิ่มฐานค่าจ้าง แต่ห่วงผู้ประกันตนมาตรา 39ที่ต้องรับภาระมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า การเก็บเงินเพิ่ม สปส.ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาเหตุที่เก็บเพิ่มเนื่องจาก เพิ่มความมั่นคงทางสังคม และผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น บำนาญชราภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นต้น ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 อาจจะมีแนวทางการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร หรือให้ผู้ประกันตนแจ้งมาว่ามีรายได้เท่าไหร่จะให้หักเท่าใด ซึ่งจะตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และข้อ 4 ขอให้สำนักงานประกันสังคมทบทวนการขยายอายุรับบำนาญชราภาพ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากผู้ประกันตนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสามารถทำงานได้ไปจนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งจะได้ค่าจ้างตามปกติ แต่สำหรับคนที่ออกจากงานก่อน 60 ปี ก็สามารถรับเงินชราภาพได้ จึงขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย และครั้งสุดท้าย จะจัดที่กรุงเทพฯ โดยมีการถ่ายทอดสด ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

          สำนักงานประกันสังคมยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตให้กับผู้ประกันตน มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนได้รับบริการที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดี และประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม เลขาธิการ สปส. กล่าว

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube