วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ปี 60 ประกันสังคม จัดการเรื่องร้องเรียนทะลุเป้าร้อยละ 92.44%
วันที่ : อ. 14 พฤศจิกายน 2560
 

ปี 60 ประกันสังคม จัดการเรื่องร้องเรียนทะลุเป้าร้อยละ 92.44%

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ฟุ้ง แก้ปัญหาให้นายจ้าง – คลายทุกข์ให้ผู้ประกันตนทะลุเป้า ร้อยละ 92.44 เผยยอดเคลียร์แล้วทั้งสิ้น 6,039 เลขาฯ สปส. แนะนายจ้าง ผู้ประกันตน มีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคม ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่น หรือที่สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560) มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 6,533 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 6,039 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.44 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน 

          นายสุรเดช กล่าวว่า ประเภทเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด6 อันดับแรก ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 3,212 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 49.17 2.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1,152เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.63 3.ร้องเรียนสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1,070 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.38 4.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 939 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.37 5.ปัญหาอื่น ๆ เช่น มิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิแทนผู้ประกันตน การใช้สิทธิซ้ำซ้อน จำนวน 130 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.99 และ 6.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.46

          สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องข้อมูลการรับบริการจากข้อมูลพบว่าผู้ประกันตนร้องเรียนเรื่องคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลและเรื่องค่าใช้จ่ายน้อยมาก เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลคู่สัญญาจึงตระหนัก   ในเรื่องนี้ อีกทั้งระบบประกันสังคมยังดูแลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกันตน เลขาธิการฯ กล่าว

          นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตนทั้งที่อยู่ในวัยแรงงาน และยามเกษียณ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ทั้งนี้หากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคม สามารถร้องเรียนได้โดยตรง เช่น ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่น เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น


ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม ข้อมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube