วันที่ 23 มีนาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
วันที่ : อ. 17 เมษายน 2561
 

กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2

กระทรวงแรงงานย้ำนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวกลุ่มที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิของตนเอง โดยการยื่นผ่านระบบออนไลน์ (Online) และการลงรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หากยังไม่พิสูจน์สัญชาติให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก่อน ขณะเดียวกันหากยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งไปตรวจสุขภาพ และตรวจลงตรา (VISA)ก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS พร้อมเน้นย้ำให้มาดำเนินการที่ศูนย์OSS ตามกำหนดนัดหมายจากกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัด

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561แต่ได้ลงทะเบียนรายงานตัวขอใช้สิทธิทางออนไลน์หรือยื่นลงรับเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่และที่ ศูนย์ OSS ไว้แล้วนั้น ในระหว่างที่รอการแจ้งกำหนดวันนัดหมายจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการต่อ ขอให้เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้คือ  1) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก่อน   2) ให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งนำแบบ ทบ.1 และ ทต.1 ไปแสดงและให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ไว้ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป   3) หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ โดยแรงงานต่างด้าวต้องนำแบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 ไปแสดง พร้อมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ด้วย   4) จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ได้แก่ 1. แบบทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) 2. แบบทะเบียนประวัติผู้ติดตาม (ทต.1)  3. เอกสารประกอบอื่นๆ  ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า  หากได้รับ SMS นัดหมายวันดำเนินการแล้ว ขอให้ไปตามกำหนดนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ หากมีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลานัดหมายล่วงหน้า

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ต้องไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS ในระยะที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 479,299 คน เป็นกัมพูชา 202,197 คน ลาว 40,185 คน เมียนมา 236,917 คน คงเหลือแรงงานที่ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 179,227 คน เป็นกัมพูชา 129,894 คน ลาว 21,139 คน เมียนมา 28,194 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

ที่มา :  กระทรวงแรงงาน ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2561

 


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube