วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ไทยยื่นสัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ อย่างเป็นทางการ
วันที่ : จ. 11 มิถุนายน 2561
 

ไทยยื่นสัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้นำพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ยื่นสัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ แก่นาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยไทยเป็นประเทศลำดับที่ ๒๔ ของรัฐสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ยื่นสัตยาบันพิธีสารฯ ดังกล่าว

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO)ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ อย่างไรก็ดี เนื่องจากรูปแบบของการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อมาจึงมีการพัฒนาพิธีสารฯ เพื่อปิดช่องว่างของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการการป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา รวมทั้งการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับในไทย รวมถึงสะท้อนเจตนารมณ์ของไทยในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงานของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยพิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไป นับจากวันที่ให้สัตยาบัน หรือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

นอกจากนี้ เพื่ออนุวัติการพิธีสารดังกล่าว รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับในประเทศ และสอดคล้องกับทั้งอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ

ที่มา : กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube