วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ขอเชิญผู้ประกอบการ ตอบแบบสอบถามว่าด้วย “การคุ้มครองสิทธิมารดาตามรัฐธรรมนูญในแรงงานสตรี”
วันที่ : พ. 15 สิงหาคม 2561
 

แบบสอบถามว่าด้วย“การคุ้มครองสิทธิมารดาตามรัฐธรรมนูญในแรงงานสตรี” 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการพิจารณากฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมารดา ในปัจจุบันว่าสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งได้บัญญัติว่า “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

โดยศึกษาและประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร

 

         แบบสอบถามว่าด้วย “การคุ้มครองสิทธิมารดาตามรัฐธรรมนูญในแรงงานสตรี” 

    ตารางการศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 


*** ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 ***     02 345 1036-37

ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube