วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 72 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
หน้า : 2 จาก 5 หน้า

กกร. ขอเชิญสัมมนาระดับชาติ Doing Business for Sustainable Growth : a Forum to follow – up on implementation of UNGPs in Thailand
อ. 15 พฤษภาคม 2561
ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี หากคุณกำลังสนใจบทบาทของธุรกิจ มาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าหรือร่วมลงทุนกับไทยคาดหวัง รู้จัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ หลักการชี้แนะสำหรับธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม
โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
ศ. 09 กุมภาพันธ์ 2561
ขอความอนุเคราะห์ แจ้งความต้องการจ้างงาน นักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
เกณฑ์การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560”
จ. 09 ตุลาคม 2560
เกณฑ์การพิจารณารางวัล“องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560” การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ณ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและนักศึกษาพิการที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
อ. 05 กันยายน 2560
จำนวนนักเรียน/นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2560 (สถานศึกษาภาครัฐ) ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ จำแนกตามสถานศึกษา ประเภทความพิการ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงงาน ปี ๒๕๖๐
จ. 07 สิงหาคม 2560
จำแนกตามระดับการศึกษา คณะ/สาขาวิชา ตำแหน่งงานที่สนใจ และข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) ภาพรวมทั้งประเทศ / รายภาค / รายจังหวัด
ด่วน !!! มาร่วมไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรก.แรงงานต่างด้าวฯ ได้ในงานสัมมนา “กลัวทำผิด พรก.แรงงานต่างด้าวฯ-ฟังทางนี้”
อ. 18 กรกฎาคม 2560
3 ส.ค.นี้ มาร่วมไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรก.แรงงานต่างด้าวฯ ได้ในงานสัมมนา “กลัวทำผิด พรก.แรงงานต่างด้าวฯ-ฟังทางนี้” เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR 214–217 ชั้น 2 ไบเทค บางนา จัดโดย สายงานแรงงาน ส.อ.ท.
การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พรก.ต่างด้าวฯ
พฤ. 06 กรกฎาคม 2560
กระทรวงแรงงาน จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ด่วน !! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”
ศ. 12 พฤษภาคม 2560
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลคนพิการในวัยแรงงานที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและต้องการประกอบอาชีพ
จ. 08 พฤษภาคม 2560
จำแนกตามคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทความพิการ และชื่อผู้ดูแลคนพิการ
การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
จ. 08 พฤษภาคม 2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เปิดรับสมัครแล้ว !!! โครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 รุ่น 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560
อ. 28 มีนาคม 2560
เรียนเชิญ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 รุ่น 4 เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 (10 ครั้ง) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ด่วน!!!!...รับจำนวนจำกัด สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ร่าง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ..."
อ. 21 มีนาคม 2560
เรียนเชิญ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ร่าง พระราชบัญญติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ..." วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
บริการลงประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน แรงงานคนพิการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
อ. 14 มีนาคม 2560
สายงานแรงงาน ได้จัดทำเว็บไซต์ www.ftijob.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Labour Hub) ให้บริการลงประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน แรงงานคนพิการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ftijob.com
ด่วน !!!! เสวนาเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และการใช้แรงงานในเรือประมง เพื่อก้าวสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0"
ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2560
เรียนเชิญ ท่านสมาชิก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และการใช้แรงงานในเรือประมง เพื่อก้าวสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0"
Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย
ศ. 16 ธันวาคม 2559
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายแรงงานจัดงานสัมมนา เรื่อง “Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย” ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ 16 - 30 จากทั้งหมด 72 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
หน้าที่ 2 จาก 5 หน้า

wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube